Cung cấp phòng thí nghiệm phân tích thức ăn chăn nuôi

Chúng tôi chuyên cung cấp các thiết bị phân tích kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi.
Xuất xứ : Châu Âu,  Mỹ, Nhật  Đài Loan , Trung Quốc
 

1 Protein thô (Tổng số)
2 Protein thực ( Tiêu hóa)
3 Phi Protein
4
5 Tro
6 Béo
7 Cát sạn / Silica
8 Canxi
9 Phospho tổng số
10 Độ Ẩm
11 Aflatoxin
12 Zeralenon
13 Salmonella
14 E. coli
15 Vi khuẩn kỵ khí
16 Vi khuẩn hiếu khi
17 Khuẩn cầu chùm, Khuẩn tụ cầu
18 N - NH3
19 Hemicellulo
20 Celluloze
21 Lignin
22 Khoáng
23 Muối
24 Diethylstilbestrol (DES)
25 Salbutamol
26 Clenbuterol
27 Beta-Agonist
28 Malachite Green
29 Năng lượng trao đổi
30 Axít hữu cơ
31 HCN
32 pH thức ăn ủ chua
33 Kháng sinh  : 
  Chloramphenicol
  Các nhóm kháng sinh chính
  Beta-lactam trong sữa
34 Tiểu khí hậu chuồng nuôi
35 Hydratcarbon tổng số
Được đăng vào

Viết bình luận