Hóa chất phục vụ nuôi cấy mô động vật , thực vật

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Hóa chất nuôi cấy mô Các chất kháng khuẩn (kháng sinh, …) Các hóa chất cơ bản và chất phản ứng Nhân tố đông gel (Gelling agent) Môi...

Hóa chất nuôi cấy mô

 

  1. Các chất kháng khuẩn (kháng sinh, …)
  2. Các hóa chất cơ bản và chất phản ứng
  3. Nhân tố đông gel (Gelling agent)
  4. Môi trương nuôi cấy pha sẵn cho các loại cây, vitamin, các loại đa lượng
  5. Bệnh học thực vật
  6. Các chất kích thích sinh trưởng
  7. Dụng cu tiêu hao cho nuôi cấy mô (chai thủy tinh, chai nhựa, đĩa petri, panh, kẹp,…)
Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng