Hội thảo quan trắc môi trường lần thứ 8 năm 2017

Sáng ngày 28 tháng 7 năm 2017, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  đã diễn ra Hội thảo quan trắc môi trường lần thứ 8 với chủ đề “Vai trò, nhiệm vụ của các Trung tâm Quan trắc môi trường trong tình hình mới”. TS. Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường chủ trì Hội thảo.
 
Hội thảo được tổ chức với mục đích để các đơn vị quan trắc môi trường trên cả nước gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ những kết quả đã đạt được trong hoạt động quan trắc môi trường thời gian qua, những cơ hội, thách thức và định hướng thời gian tới. Bên lề Hội thảo còn có các hoạt động triển lãm và giới thiệu các thiết bị, công nghệ mới trong quan trắc môi trường..
Công ty TNHH Vật tư KHKT Đông Dương đã có buổi giới thiệu thiết bị, công nghệ mới trong lĩnh vực quan trắc môi trường do công ty cung cấp tại Hội thảo và được đánh giá cao.
Được đăng vào

Viết bình luận