Máy quang phổ hồng ngoại

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chúng tôi cung cấp thiết bị , hóa chất, phụ kiện, thư viện và dịch vụ kỹ thuật cho nhóm thiết bị sử dụng kỹ thuật hồng ngoại, hồng ngoại gần và raman, IR, NIR, Raman cụ thể bao gồm : + Thiết bị quang phổ hồng ngoại chuyển đổi Furrier ( FT IR ) của hãng hàng đầu Thermo Nicolet bao gồm FTIR spectrophotometer các model Is5, Is10, 6700, 8700, các máy quang phổ hồng ngoại chuyên dụng để kiểm tra silicon và nhận biết vật liệu TrueDefender +Kính hiển vi hồng...

Chúng tôi cung cấp thiết bị , hóa chất, phụ kiện, thư viện và dịch vụ kỹ thuật cho nhóm thiết bị sử dụng kỹ thuật hồng ngoại, hồng ngoại gần và raman, IR, NIR, Raman cụ thể bao gồm :
+ Thiết bị quang phổ hồng ngoại chuyển đổi Furrier ( FT IR ) của hãng hàng đầu Thermo Nicolet  bao gồm FTIR spectrophotometer các model Is5, Is10, 6700, 8700, các máy quang phổ hồng ngoại chuyên dụng để kiểm tra silicon  và nhận biết vật liệu TrueDefender

+Kính hiển vi hồng ngoại : Thermo Scientific* Nicolet* Continuµm, iN 10, iN 10 MX

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng