Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV Vis spectrophotometer

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chúng tôi cung cấp thiết bị, dịch vụ hiệu chuẩn, sửa chữa và cung cấp các phụ tùng thay thế cho thiết bị quang phổ tử ngoại khả kiến bao gồm + Cung cấp thiết bị UV Vis spectrophotometer : - Thiết bị có cấu hình mạnh nhất trên thế giới GBC Scientific với thương hiệu Cintra ( Úc ) ...

Chúng tôi cung cấp thiết bị, dịch vụ hiệu chuẩn, sửa chữa  và cung cấp các phụ tùng thay thế cho thiết bị quang phổ tử ngoại khả kiến bao gồm 

+ Cung cấp thiết bị UV Vis spectrophotometer  : 
                     - Thiết bị có cấu hình mạnh nhất trên thế giới GBC Scientific với thương hiệu Cintra ( Úc )
                     - Thiết bị có xuất xứ Nhật bản Jasco 
                     - Thiết bị với giá cạnh tranh Thermo ( UK)
                     - Thiết bị sử dụng trong giáo dục  Labomade ( USA)

+ Cung cấp phụ kiện bao gồm : kính lọc sắc, đèn Tungsten, đèn D2, đèn Xenon, cuvet , bộ kiểm chuẩn  ( validation kit ), phần mềm, cáp nối, cách tử, gương cho các máy quang phổ UV Vis trên thế giới : Shimadzu, Agilent, Varian,  Jasco, Beckman, Thermo, Jasco, GBC, Hitachi, Jena,  Secoman, Cecil, Hach, Perkin Elmer

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng