Nghiên cứu tế bào gốc - stem cell research

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Nghiên cứu tế bào gốc Nghiên cứu tế bào gốc ung thư (Cancer stem cell) Nghiên cứu tế bào gốc thần kinh Chỉ thị dòng (Linage marker) Các...

Nghiên cứu tế bào gốc

 

 1. Nghiên cứu tế bào gốc ung thư (Cancer stem cell)
 2. Nghiên cứu tế bào gốc thần kinh
 3. Chỉ thị dòng (Linage marker)
 4. Các loại cytokine  (stem cell cytokine)
 5. Tế bào trung mô (Mesenchymal stem cell )
 6. Tế bào gốc phôi thai (Embryonic stem cell)
 7. Chất dung giải tế bào (cell lysate)
 8. Endothelial progenitor
 9. Tế bào gốc mầm (Germline stem cell)
 10. Nghiên cứu tế bào gốc hệ tạo huyết (Hematopoietic Stem cell)
 11. Signaling Pathways
 12.  Nghiên cứu tế bào gốc biểu mô/ tế bào biểu mô tuyến tiền liệt (Mammary Epithelial Stem cell research / Prostate Epithelial Stem cell research)
 13. Môi trường có hoặc không có huyết thanh

 

 1. Phần mềm quản lý các cơ sở dữ liệu cấy ghép máu và tủy, dùng để phân tích, lưu trữ các dữ liệu bệnh nhân
Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng