Thiết bị kiểm tra hạt giống

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Hạt giống được kiểm nghiệm TCVN ISO 17025:2005 với các thông số cơ bản sau : Độ thuẩn : tỷ lên % khối lượng hạt thuần không tạp vật, hạt gẫy vỡ sơ với toàn bộ lô Trọng...

Hạt giống được kiểm nghiệm TCVN ISO 17025:2005 với các thông số cơ bản sau : 

  Độ thuẩn : tỷ lên % khối lượng hạt thuần không tạp vật, hạt gẫy vỡ sơ với toàn bộ lô
  Trọng lượng 1000 hạt
  Hàm lượng nước : lượng nước trong hạt sơ với trọng lượng hạt tươi tính theo %

  Tỷ lệ nảy mầm : % nảy mầm trong điều kiện tối ưu
  Công ty chúng tôi cung cấp đầy đủ nhất các thiết bị hóa chất dùng trong lĩnh vực lựa chọn, xác định  nguồn gốc và lai hạt  giống cũng như phát triển và kiểm nghiệm , bảo quản hạt giống.
  Danh sách các thiết bị bao gồm : 

   

  TT Tên và mô tả 
  1 Xiên lấy mẫu trong bao
  2 Xiên lấy mẫu trong đống hạt ( lấy mẫu theo tầng
  3 Bộ chia mẫu
  4 Dụng cụ  đếm hạt
  5 Thiết bị đếm hạt tự động
  6 Máy nghiền hạt xác định độ ẩm
  7 Tủ sấy
  8 Máy xác định độ ẩm nhanh
  9 Máy xác định độ ẩm bằng phương pháp cân
  10 Tủ hút ẩm bảo quản - lưu mẫu
  11 Tủ lạnh
  12 Buồng kiểm tra hạt có chiếu sáng
  13 Kính lúp vòng chiếu sáng
  14 Kính hiển vi soi nổi gắn chup ảnh
  15 Cân kỹ thuật các loại
  16 Tủ nẩy mầm điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm , ánh sáng
  17 Buồng nẩy mầu điều chỉnh nhiệt độ độ ẩm.
  18 Nhiệt kế đo nhiệt độ
  19 Sàng và máy lắc 
     
    Một số thiết bị tham khảo :
  20 Máy đo nhiệt độ đất
  21 Máy đo pH đất
  22 Thiết bị kiểm tra chỉ tiêu NPK ( chỉ tiêu hóa học của đất )
  Thông tin thanh toán
  Hướng dẫn mua hàng